Algemene richtlijnen

De focusgebieden van de cultuurafdeling van de diplomatieke vertegenwoordigingen van Nederland zijn voor elk land anders. Bezoek daarom de website van en/of neem contact op met de diplomatieke vertegenwoordiging van Nederland in het land waar u de aanvraag indient.

Algemene richtlijnen

Waar?

Het project moeten plaatsvinden in een van de 14 landen.

Wie?

Het project bevat deelname van de Nederlandse cultuursector en van partners/organisaties uit het land waar het project plaatsvindt.

Alleen rechtspersonen mogen een aanvraag indienen.

Wat?

Aanvragen kunnen worden ingediend voor projecten die:

  • Bijdragen aan internationale uitwisseling van kunst- en cultuuraanbod, kennis en expertise.
  • Werkterrein en netwerken van culturele instellingen, kunstenaars en creatievelingen vergroten.
  • Samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse instellingen bevorderen.
  • Bijdragen aan behoud en ontsluiting van met Nederland gedeeld cultureel erfgoed.
  • De aanwezigheid en zichtbaarheid van de Nederlandse culturele sector vergroten.

Let wel: niet elke Nederlandse ambassade in de 14 landen heeft een programma voor gedeeld cultureel erfgoed.

Wanneer?

Lopende of afgeronde projecten komen niet in aanmerking. Houd rekening met de verwerkingstijd van een aanvraag bij indiening van uw voorstel.

Overig

Jaarlijkse budgetten van de Nederlandse ambassades en consulaten zijn beperkt. Neemt eerst contact op met de diplomatieke vertegenwoordiging van Nederland in het land van uw project voordat u start met de online-aanvraag.